Prezentare Scoala Doctorala

Studiile universitare de doctorat, denumite pe scurt doctorat, constituie cel de-al treilea ciclu al studiilor oferite în Universitatea Valahia din Târgovişte şi au ca scop dezvoltarea cunoaşterii prin cercetare ştiinţifică originală. Ele permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din Cadrul European al Calificărilor (EQF) şi din Cadrul Naţional al Calificărilor.

Studiile universitare de doctorat sunt organizate de IOSUD – UVT în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, Hotărârea Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat şi Regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat. Ele se organizează numai la forma de învăţământ cu frecvenţă.
Programele de studii universitare de doctorat se organizează cu finanţare de la bugetul de stat sau în regim cu taxă. O persoană poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de studii universitare de doctorat.

Studiile universitare de doctorat ale unui student – doctorand se planifică pentru o perioadă de 3 ani universitari şi cuprind:
a. un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate, parcurs în cadrul unei şcoli doctorale şi alcătuit din activităţi desfăşurate în formaţiuni instituţionalizate de studiu;
b. un program individual de cercetare ştiinţifică.

Instituţia Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat din cadrul Universităţii Valahia din Târgovişte (IOSUD) cuprinde următoarele şcoli doctorale:

IOSUD

Instituţia Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat din cadrul Universităţii Valahia din Târgovişte (IOSUD)